Spotkanie organizacyjne

Kolejne spotkanie w siedzibie Google i praca nad metodami pomiaru skuteczności kampanii.

Wstępnie wybraliśmy narzędzie do pomiaru poziomu akceptacji społecznej dla różnorodności kulturowej we Wrocławiu.

Swoją wiedzą podzieliły się z nami ekspertki ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Humboldt Universitat z Berlina oraz WSZ „Edukacja”.