Trwa rejestracja.

KTO może wziąć udział w konkursie WrOpenUp ?

– uczniowie wrocławskich szkół gimnazjalnych
– uczniowie wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych
– studenci wrocławskich uczelni wyższych


CO trzeba zrobić ?

1. zebrać się w 3-4 osoby i wybrać kapitana
2. UCZNIOWIE muszą poprosić nauczyciela aby zaopiekował się grupą (zebrał zgody od rodziców na udział w konkursie i zaangażował w działania zgodnie ze swoimi możliwościami)
3. wymyślić hasło promujące otwartość wobec różnorodności kulturowej
4. zarejestrować się na stronie http://www.wropenup.pl/ do 16.12
5. wziąć udział w obowiązkowych warsztatach kompetencji międzykulturowej
6. rozwijać swoje umiejętności na dowolnie wybranych warsztatach artystycznych, dziennikarskich i innych zaproponowanych w ramach projektu
7. realizować zadania w swoim tempie, zgodnie z własnym pomysłem do końca maja.

Konferencja prasowa. WROPENUP [zdjęcia]

Start projektu został ogłoszony na konferencji prasowej w dniu wczorajszym w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

W konferencji wzięli udział:
Jacek Sutryk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM
Radosław Kokot – dyrektor wrocławskiego oddziału Google
Agnieszka Orłowska – prezes zarządu HP Wrocław Global Business Center
Jose Manuel Marco Muela – Service Management IBM
Aneta Długopolska – Mikonowicz – prezes fundacji WrOpenUp

 

 

WrOpenUp na start!

Można już zgłosić swój udział w projekcie WrOpenUp. Uczniowie, studenci i wolontariusze będą promować postawy otwartości i akceptacji różnorodności etnicznej i kulturowej.

Pierwsza edycja kampanii WrOpenUp potrwa do czerwca 2013 roku. „Planujemy, by działania, angażujące uczniów wrocławskich szkół, studentów i wolontariuszy – obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu, były działaniami cyklicznymi” – mówi Aneta Długopolska-Mikonowicz, prezes Fundacji WrOpenUp.

 

Kampania jest wielosektorowa i uwzględnia wiele podmiotów. Jednym z jej aspektów jest konkurs adresowany do uczniów i studentów w trzech grupach wiekowych: szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz studenci. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez uczniów mikrokampanii społecznej, promującej idee otwartości. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody sponsorowane przez globalny biznes. Są to zagraniczne ekspedycje edukacyjne do Maroka, Gruzji lub Francji, na których trenerami będą renomowani coachowie. Nagrodzone zespoły będą miały szanse dalej kształcić na tych wyprawach swoje miedzykulturowe kompetencje.

 

Organizując konkurs i cykl warsztatów mamy nadzieję na przekazanie nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim doświadczeń, które pozwolą wykształcić́ głębokie przekonania na temat korzyści wynikających z odrzucania stereotypów i otwierania się na odmienność” – dodaje Aneta Długopolska-Mikonowicz.

W ramach konkursowej mikrokampanii każda grupa uczestników wybiera zadania zaproponowane przez organizatora lub kreuje własne wydarzenia, które następnie dokumentuje w wybrany sposób i publikuje stworzoną przez siebie zawartość w serwisach społecznościowych, udostępnionych przez organizatora (Facebook, Google+, Twitter, Youtube, WordPress). „Wybraliśmy taki sposób komunikacji, ponieważ zależy nam, by młodzież wykorzystywała te narzędzia, którymi posługuje się na co dzień, lecz tym razem nie dla rozrywki, a dla propagowania idei akceptacji różnorodności. Chcemy kształcić liderów i multiplikatorów wartości oraz skłaniać młodzież do zajmowania postawy obywatelskiej i zabierania głosu w sprawach ważnych dla społeczności, w której żyją – mówi dr Oliwia Tarasewicz-Gryt, pomysłodawca idei konkursu.

Aby się zarejestrować, należy zalogować się do 16 grudnia na stronie www.wropenup.pl.

Pomysłodawcą kampanii jest fundacja WrOpenUp, działająca we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kulturalnymi. Ważnym partnerem są międzynarodowe organizacje (Google, HP oraz IBM), angażujące swoich pracowników i fundujące atrakcyjne nagrody dla zwycięzców konkursu, ogłoszonego w ramach kampanii.

za http://www.wroclaw.pl

Konferencja prasowa. Start kampanii WROPENUP.

Fundacja WrOpenUp wraz z partnerami:
Google, HP, IBM oraz Urzędem Miejskim we Wrocławiu
zaprasza na konferencję prasową pt.

WrOpenUp – kampania społeczna i konkurs kreatywny dla uczniów i studentów promujące postawy otwartości wobec różnorodności kulturowej we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się 22 listopada o godz. 13.00 w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6 w sali nr 210 (II piętro).

Wrocław Otwarty na Różnorodność – WrOpenUp to kampania społeczna promująca otwartość, ale przede wszystkim kreatywny konkurs dla uczniów i studentów, będący jednocześnie innowacyjnym projektem edukacyjnym.

Kampania jest realizowana przy współpracy wolontariuszy z międzynarodowych korporacji oraz Urzędu Miasta, a także organizacji pozarządowych i przedstawicieli nauki i edukacji.

W konferencji wezmą udział:

Jacek Sutryk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM
Radosław Kokot – dyrektor wrocławskiego oddziału Google
Agnieszka Orłowska – prezes zarządu HP Wrocław Global Business Center
Jose Manuel Marco Muela – Service Management IBM
Aneta Długopolska – Mikonowicz – prezes fundacji WrOpenUp

kontakt: Oliwia Tarasewicz – Gryt tel. 606 128 951

http://www.facebook.com/WrOpenUp
https://plus.google.com/109769253548790764008#109769253548790764008/posts
www.wropenup.pl

Cross Cultural Competence Trainnig

During the 2-days training [17,18.11.2012] 20 participants developed concrete trainer skills as well as tools and methods to successfully run a 1-day workshop on cultural diversity, which aims to increase cultural openness and intercultural skills among the adolescent high school students in Wroclaw.
The training was based on non-formal education and composed of stimulating discussions around central topics such as culture, stereotypes and discrimination, various simulations, role-plays, reflections and peer-to-peer evaluations.

All participants were equipped with manuals and handouts, which will help them to conduct the workshops and received a „Cross-Cultural-Competence-Trainer” certificate at the end of the training.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

The All Different – All Equal cookbook by Dorota Mołodyńska-Küntzel

Dorota Mołodyńska-Küntzel, one of incontro trainers and organizer of Żywa Biblioteka / Human Library Wrocław is currently supporting WrOpenUp with her competences in cross-cultural competence workshops.

We would like to present one of her wonderful projects The All Different – All Equal cookbook.

Dorota came up with the idea of the Cookbook to illustrate the projects funded by the European Youth Foundation in the framework of the „All Different – All Equal” European Youth Campaign for Diversity, Human Rights and Participation 2006-2007.

The All Different – All Equal cookbook provides information on how the projects in the framework of the campaign were designed and organized – what the ingredients were, how the project was implemented and what the results were.

The book is divided into three „menus” according to the dominant ingredient – diversity, human rights or participation.
http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/ADAE%20cookbook.pdf

Master Facilitator Training z Jackiem Skrzypczyńskim.

Expaci z Google i HP po raz kolejny uczestniczyli wszkoleniu z zakresu Master Facilitator Training w ramach projektu WROPENUP. Szkolenie odbyło się 16 października.

Nie bardzo wiedząc, czego się spodziewać, lecz z uśmiechami na twarzach i otwartymi umysłami, śmiało przekroczyli próg salki szkoleniowej. Techniki, które zostały im przedstawione, miały na celu ułatwienie im nawiązania kontaktu z uczniami gimnazjów i szkół średnich, podtrzymywania go i przeistaczania w pozytywna energie potrzebna w tym projekcie. Przez blisko 3 godziny poznawali sposoby na wytworzenie pozytywnej interakcji z wropenupowska młodzieżą. Dzięki bliższemu poznaniu siebie samego i siebie nawzajem, zobaczyli jak niewiele potrzeba by otworzyć się na drugiego człowieka.

Rozmawianie o swoich doświadczeniach czy przeżyciach – zbliża i pozwala na lepsze zrozumienie, tego co w nas i dookoła. Dzielenie się swoją historią, przemyśleniami i pomysłami, to droga dotarcia do młodych ludzi. Są to rzeczy oczywiste, jednakże gdy po kolei każdy uczestnik szkolenia został postawiony przed grupą ‚rozbrykanych uczniów’, w których wcielili się pozostali szkoleni i mieli przykuć i utrzymać ich uwagę, nie było to już takie łatwe. Na szczęście inwencja twórcza expatów, ich pomysłowość i poczucie humoru, pozwoliły sprostać przeróżnym wyzwaniom rzucanym przez p. Skrzypczyńskiego.

Zastanowili się wspólnie jakie sa ich oczekiwania w stosunku do Wropenupu, ale również skupili się na potrzebach młodych ludzi. W końcu nie tak dawno sami byli w szkole i z łatwością przypomnieli sobie czego im najbardziej brakowało w tamtym okresie życia. Zobaczyli jak istotnym jest angażowanie się w 100% w to, co się robi, gdyż szczerość i otwarte serce to droga do sukcesu podczas spotkań z młodzieżą. Ciekawym spostrzeżeniem również była myśl, iż nie tylko expaci mogą czegoś nauczyć swoich podopiecznych, ale może i przede wszystkim zobaczą, jak sa postrzegani przez nich i jak mogą sobie nawzajem pomoc, by ich koegzystencja we Wrocławiu była serdeczna i przyjemna z korzyścią dla obu stron.

Myślę, że nauka jaką wynieśli z tych zajęć, pozwoli im na sprostanie jednemu z najważniejszych zadań projektu – nawiązanie więzi z wrocławską młodzieżą w taki sposób, by móc im wszczepić wropenupowska otwartość na świat i drugiego człowieka.

relacja – Hanna Brywczyńska.

*****************************************************************

Master Facilitator Training with Jack Skrzypczyński.

16th of October, about 30 expats from Google and HP took part in second Master Facilitator Training organized by Jacek Skrzypczyński – as a part of WROPENUP project.

 Not really knowing what to expect, but with smiles on their faces and open minds, contestants boldly crossed the threshold of the training halls. Techniques that have been presented to them should help them to communicate with students and pupils, maintain this connection as then to transform it in the positive energy needed for WROPENUP project. For nearly three hours expats learned how to produce a positive interaction with Wroclavians. Thanks to a closer understanding of themselves and each other, they saw how little it takes to open up to other people.

 Talking about experiences gets people closer and this leads to better understanding of what in us and all around. Sharing stories, thoughts and ideas, is one of the many ways to reach the young people. Maybe these were the obvious things, but when one after another, every participant was faced with a group of ‚playful students’ and had to catch and keep their attention, it was no longer so easy. Fortunately expats creativity, their inventiveness and sense of humor, helped them to meet the challenges thrown by Mr. Skrzypczyński.

 All contestants collectively reflect on their expectations from WROPENUP project, but also focused on the needs of young people. After all, not so long ago all of them were in school and they remembered very easily what they missed most in that period of life. The key factor was to engage themselves in 100% in the things that they will be doing. Because sincerity and open hearts are the keys to success while meeting other people. An interesting observation was also made that not only expats can learn something from their charges, but perhaps they will see how they are perceived and how they can help each other in their coexistence and make Wroclaw a cordial and pleasant place to live to the benefit of both parties.

 I think that the knowledge that was taken out of the training, will enable expats to meet one of the most important tasks of the project – to establish ties with the Wroclaw youth in such way that they will able to graft WROPENUP openness to the world around them.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.