Trwa rejestracja.

KTO może wziąć udział w konkursie WrOpenUp ?

– uczniowie wrocławskich szkół gimnazjalnych
– uczniowie wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych
– studenci wrocławskich uczelni wyższych


CO trzeba zrobić ?

1. zebrać się w 3-4 osoby i wybrać kapitana
2. UCZNIOWIE muszą poprosić nauczyciela aby zaopiekował się grupą (zebrał zgody od rodziców na udział w konkursie i zaangażował w działania zgodnie ze swoimi możliwościami)
3. wymyślić hasło promujące otwartość wobec różnorodności kulturowej
4. zarejestrować się na stronie http://www.wropenup.pl/ do 16.12
5. wziąć udział w obowiązkowych warsztatach kompetencji międzykulturowej
6. rozwijać swoje umiejętności na dowolnie wybranych warsztatach artystycznych, dziennikarskich i innych zaproponowanych w ramach projektu
7. realizować zadania w swoim tempie, zgodnie z własnym pomysłem do końca maja.

Lekcja tolerancji

 

FAKTY WROCŁAW
22.11.2012 godzina 21.45

informacja o projekcie WROPENUP
http://www.wropenup.pl
start kampanii.

http://www.tvp.pl/wroclaw/informacyjne/fakty/wideo/22112012-g2145/9184264

Konferencja prasowa. WROPENUP [zdjęcia]

Start projektu został ogłoszony na konferencji prasowej w dniu wczorajszym w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

W konferencji wzięli udział:
Jacek Sutryk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM
Radosław Kokot – dyrektor wrocławskiego oddziału Google
Agnieszka Orłowska – prezes zarządu HP Wrocław Global Business Center
Jose Manuel Marco Muela – Service Management IBM
Aneta Długopolska – Mikonowicz – prezes fundacji WrOpenUp

 

 

WrOpenUp na start!

Można już zgłosić swój udział w projekcie WrOpenUp. Uczniowie, studenci i wolontariusze będą promować postawy otwartości i akceptacji różnorodności etnicznej i kulturowej.

Pierwsza edycja kampanii WrOpenUp potrwa do czerwca 2013 roku. „Planujemy, by działania, angażujące uczniów wrocławskich szkół, studentów i wolontariuszy – obcokrajowców mieszkających we Wrocławiu, były działaniami cyklicznymi” – mówi Aneta Długopolska-Mikonowicz, prezes Fundacji WrOpenUp.

 

Kampania jest wielosektorowa i uwzględnia wiele podmiotów. Jednym z jej aspektów jest konkurs adresowany do uczniów i studentów w trzech grupach wiekowych: szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz studenci. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez uczniów mikrokampanii społecznej, promującej idee otwartości. Najlepsze zespoły otrzymają nagrody sponsorowane przez globalny biznes. Są to zagraniczne ekspedycje edukacyjne do Maroka, Gruzji lub Francji, na których trenerami będą renomowani coachowie. Nagrodzone zespoły będą miały szanse dalej kształcić na tych wyprawach swoje miedzykulturowe kompetencje.

 

Organizując konkurs i cykl warsztatów mamy nadzieję na przekazanie nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim doświadczeń, które pozwolą wykształcić́ głębokie przekonania na temat korzyści wynikających z odrzucania stereotypów i otwierania się na odmienność” – dodaje Aneta Długopolska-Mikonowicz.

W ramach konkursowej mikrokampanii każda grupa uczestników wybiera zadania zaproponowane przez organizatora lub kreuje własne wydarzenia, które następnie dokumentuje w wybrany sposób i publikuje stworzoną przez siebie zawartość w serwisach społecznościowych, udostępnionych przez organizatora (Facebook, Google+, Twitter, Youtube, WordPress). „Wybraliśmy taki sposób komunikacji, ponieważ zależy nam, by młodzież wykorzystywała te narzędzia, którymi posługuje się na co dzień, lecz tym razem nie dla rozrywki, a dla propagowania idei akceptacji różnorodności. Chcemy kształcić liderów i multiplikatorów wartości oraz skłaniać młodzież do zajmowania postawy obywatelskiej i zabierania głosu w sprawach ważnych dla społeczności, w której żyją – mówi dr Oliwia Tarasewicz-Gryt, pomysłodawca idei konkursu.

Aby się zarejestrować, należy zalogować się do 16 grudnia na stronie www.wropenup.pl.

Pomysłodawcą kampanii jest fundacja WrOpenUp, działająca we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kulturalnymi. Ważnym partnerem są międzynarodowe organizacje (Google, HP oraz IBM), angażujące swoich pracowników i fundujące atrakcyjne nagrody dla zwycięzców konkursu, ogłoszonego w ramach kampanii.

za http://www.wroclaw.pl

Konferencja prasowa. Start kampanii WROPENUP.

Fundacja WrOpenUp wraz z partnerami:
Google, HP, IBM oraz Urzędem Miejskim we Wrocławiu
zaprasza na konferencję prasową pt.

WrOpenUp – kampania społeczna i konkurs kreatywny dla uczniów i studentów promujące postawy otwartości wobec różnorodności kulturowej we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się 22 listopada o godz. 13.00 w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6 w sali nr 210 (II piętro).

Wrocław Otwarty na Różnorodność – WrOpenUp to kampania społeczna promująca otwartość, ale przede wszystkim kreatywny konkurs dla uczniów i studentów, będący jednocześnie innowacyjnym projektem edukacyjnym.

Kampania jest realizowana przy współpracy wolontariuszy z międzynarodowych korporacji oraz Urzędu Miasta, a także organizacji pozarządowych i przedstawicieli nauki i edukacji.

W konferencji wezmą udział:

Jacek Sutryk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM
Radosław Kokot – dyrektor wrocławskiego oddziału Google
Agnieszka Orłowska – prezes zarządu HP Wrocław Global Business Center
Jose Manuel Marco Muela – Service Management IBM
Aneta Długopolska – Mikonowicz – prezes fundacji WrOpenUp

kontakt: Oliwia Tarasewicz – Gryt tel. 606 128 951

http://www.facebook.com/WrOpenUp
https://plus.google.com/109769253548790764008#109769253548790764008/posts
www.wropenup.pl

Cross Cultural Competence Trainnig

During the 2-days training [17,18.11.2012] 20 participants developed concrete trainer skills as well as tools and methods to successfully run a 1-day workshop on cultural diversity, which aims to increase cultural openness and intercultural skills among the adolescent high school students in Wroclaw.
The training was based on non-formal education and composed of stimulating discussions around central topics such as culture, stereotypes and discrimination, various simulations, role-plays, reflections and peer-to-peer evaluations.

All participants were equipped with manuals and handouts, which will help them to conduct the workshops and received a „Cross-Cultural-Competence-Trainer” certificate at the end of the training.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.

The All Different – All Equal cookbook by Dorota Mołodyńska-Küntzel

Dorota Mołodyńska-Küntzel, one of incontro trainers and organizer of Żywa Biblioteka / Human Library Wrocław is currently supporting WrOpenUp with her competences in cross-cultural competence workshops.

We would like to present one of her wonderful projects The All Different – All Equal cookbook.

Dorota came up with the idea of the Cookbook to illustrate the projects funded by the European Youth Foundation in the framework of the „All Different – All Equal” European Youth Campaign for Diversity, Human Rights and Participation 2006-2007.

The All Different – All Equal cookbook provides information on how the projects in the framework of the campaign were designed and organized – what the ingredients were, how the project was implemented and what the results were.

The book is divided into three „menus” according to the dominant ingredient – diversity, human rights or participation.
http://www.coe.int/t/dg4/youth/fej/ADAE%20cookbook.pdf