Lekcja tolerancji

 

FAKTY WROCŁAW
22.11.2012 godzina 21.45

informacja o projekcie WROPENUP
http://www.wropenup.pl
start kampanii.

http://www.tvp.pl/wroclaw/informacyjne/fakty/wideo/22112012-g2145/9184264

Konferencja prasowa. Start kampanii WROPENUP.

Fundacja WrOpenUp wraz z partnerami:
Google, HP, IBM oraz Urzędem Miejskim we Wrocławiu
zaprasza na konferencję prasową pt.

WrOpenUp – kampania społeczna i konkurs kreatywny dla uczniów i studentów promujące postawy otwartości wobec różnorodności kulturowej we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się 22 listopada o godz. 13.00 w Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6 w sali nr 210 (II piętro).

Wrocław Otwarty na Różnorodność – WrOpenUp to kampania społeczna promująca otwartość, ale przede wszystkim kreatywny konkurs dla uczniów i studentów, będący jednocześnie innowacyjnym projektem edukacyjnym.

Kampania jest realizowana przy współpracy wolontariuszy z międzynarodowych korporacji oraz Urzędu Miasta, a także organizacji pozarządowych i przedstawicieli nauki i edukacji.

W konferencji wezmą udział:

Jacek Sutryk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM
Radosław Kokot – dyrektor wrocławskiego oddziału Google
Agnieszka Orłowska – prezes zarządu HP Wrocław Global Business Center
Jose Manuel Marco Muela – Service Management IBM
Aneta Długopolska – Mikonowicz – prezes fundacji WrOpenUp

kontakt: Oliwia Tarasewicz – Gryt tel. 606 128 951

http://www.facebook.com/WrOpenUp
https://plus.google.com/109769253548790764008#109769253548790764008/posts
www.wropenup.pl

Spotkanie organizacyjne

Kolejne spotkanie w siedzibie Google i praca nad metodami pomiaru skuteczności kampanii.

Wstępnie wybraliśmy narzędzie do pomiaru poziomu akceptacji społecznej dla różnorodności kulturowej we Wrocławiu.

Swoją wiedzą podzieliły się z nami ekspertki ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada oraz pracownicy naukowi z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Humboldt Universitat z Berlina oraz WSZ „Edukacja”.