Koreańska muzyka

Zapewne każdy z Was słyszał koreański hit „Gangnam Style”. Po przeprowadzonej rozmowie ze studentem z Wrocławia- Yunho zdecydowałam się napisać właśnie o muzyce tego kraju. Być może inne utwory również zaskoczą Was tak pozytywnie jak piosenka zespołu PSY :).

Tradycyjna muzyka koreańska zawiera spontaniczny akcent, gdyż publiczny występ artysty (pansori) może być improwizowany nawet przez 8 godzin! Przewodniczy jej brzmienie głosu. Jeongak, czyli muzyka dworska służy relaksacji i ukojeniu, w odróżnieniu od Misogaku (wiejskiej), które rytmy są pełne energii i życia. Ponadto muzyka jest wykorzystywana poprzez taniec i modlitwy w obrządkach religijnych. Najbardziej znane tradycyjne tańce dworskie to jeongjaemu, wykonywany na bankietach oraz ilmu, czyli taniec w wężyku.

Do dziś muzyka religijna służy w codziennym życiu Koreańczyków, przeważa jednak już muzyka współczesna gatunków: rock, pop, hip-hop…

Oto przykład muzyki tradycyjnej w klimacie Jeongaku, oraz specjalnie coś dla Was „Gangnam Style”
Enjoy!

http://www.youtube.com/watch?v=GlRHoj9BhZI
http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

Everyone of You heard Korean hit „Gangnam Style”. After the interview with Wroclaw student- Yunho, I decided to write about music of this country. Perhaps others songs will suprise You as positive as PSY’s song. :).
Traditional Korean’s music includes spontaneous accent, because some performances can be improvised up to 8 hours! It is leading by voice.
Jeongak- courtly music is relaxiation and relief. Misogak- cottage music’s rythmes are vivacious and powerful. Besides that, the Korean music is used to dance and pray in religious rites. The most famous traditional courtly dances are: jeongjaemu, which is performed at banquets and ilmu- dance in a snake(one person follows the other).
Up to today religious music presents everyday in Korean’s life, but more You can hear modern music, like pop, rock, hip-hop, etc…
Under, there is example of traditional music in climat of Jeongak and something special for You- „Gangnam Style“
Enjoy!

http://www.youtube.com/watch?v=GlRHoj9BhZI
http://www.youtube.com/watch?v=9bZkp7q19f0

Because music is somethig very human. Independed from politics and history. Something human in general sense; I would say, that music is inherent, constitutive part of human’s soul.

 .

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Muzyka w Chinach

Ostatnio jadąc pociągiem zdarzyło mi się jechać w przedziale z Chińską parą zmierzającą do Wrocławia. Od razu pomyślałam, że jest to wspaniała okazja do choć odrobinę poznania nowej kultury, ponieważ jak wiadomo poznawanie innych kultur uczy nas tolerancji, oraz oczywiście przeprowadzenia wywiadu do naszego projektu. Po opowiedzeniu im o projekcie WrOpenUp (który zresztą bardzo im się spodobał) zadałam im nasze standardowe pytania. Chłopak nazywał się Jian a dziewczyna Lili. Jak na razie nie zdążyli jeszcze przyjrzeć się Polsce, ale mają nadzieję, że im się spodoba. Do Wrocławia jechali do pracy. Co do ostatniego pytania dotyczącego ich preferencji muzycznych, wyznali, że nie przepadają za swoją narodową muzyką a jedynym chińskim muzykiem, który przychodzi im do głowy jest Edison Chen.
A oto próbka jego twórczości.
http://www.youtube.com/watch?v=qwxdL_0lDHw

German music

As the conversation is the best and the most popular form of interpersonal contact, our team decided to keep talking with foreigners staying in Wroclaw.
„To change people, their behaviour and habits there is no better way than music”, so in order to spread the idea of openness and tolerance among people living in Wroclaw we’re discovering music from other countries and sharing it with others. We want to prove that the country somebody comes from isn’t important – people love music and that’s one of many features we all have in common. This time we had the pleasure to talk with three boys from Germany. They were asked four short questions: where are they  from, why did they come to Poland, do they like staying in here, and the last question – what is their favourite national singer or band.
One of them came here on a business trip and the  others visited Wroclaw to sightsee our beautiful city. Moreover, they told us about Polish people they’ve met and their stories were funny and very positive. It turned out that all their Polish friends are kind and friendly to  people from other countries. The nicest surprise were the answers on our third question (if they like staying in Wroclaw) – all of them were positive!

In the case of music, the first band which was mentioned by the boys was Rammstein. Everybody knows them so let’s listen to their very popular song! Rammstein in “Ich Will” especially for Karl:)

http://www.youtube.com/watch?v=f4K6ZxDwi34

Another mentioned band was Die Ärzte. It’s a punk band from Berlin  –  the characteristic features of their songs are absurdity and irony. Thomas- this song is for you:)

http://www.youtube.com/watch?v=zPXsUJWjyvw

We were talking with the boys near the Wroclaw Fountain and it came to their minds that while shows which are held at the Wroclaw Fountain we can hear a song played by Apocaliptyca and featured by Marta Jandova who sings lyrics in German. Listen to it, we really like it!

http://www.youtube.com/watch?v=5AQNth-rHac

Do you like German bands?:)

Greetings!

TolerRays:)

Jako że rozmowa jest najlepszą formą kontaktów międzyludzkich, postanowiliśmy nadal rozmawiać z obcokrajowcami przebywających we Wrocławiu. „Do zmieniania ludzi, ich zachowania się i zwyczajów nie ma lepszego środka jak muzyka” dlatego rozprzestrzeniając ideę otwartości i tolerancji wśród ludzi mieszkających we Wrocławiu odkrywamy ulubione utwory obcokrajowców i dzielimy się nimi z innymi. Chcemy pokazać, że kraj pochodzenia nie jest istotny – wszyscy kochamy muzykę i jest ona jedną z wielu wspólnych dla ludzi cech. Tym razem miałyśmy przyjemność rozmawiać z trzema chłopakami z Niemiec. Zadałyśmy im cztery krótkie pytania: skąd dana osoba pochodzi, jaki był cel przybycia do Polski, czy się jej tu podoba, oraz jaki jest jej ulubiony narodowy piosenkarz lub zespół. Jeden z chłopaków przyjechał w sprawach biznesowych a pozostali przybyli aby zwiedzić nasze piękne miasto Wrocław. Opowiedzieli nam również kilka historii o tym jak poznali swoich polskich przyjaciół i okazało się, że Polacy, których poznali są bardzo mili i przyjaźnie nastawieni do ludzi z innych krajów. Najmilej zaskoczyły nas odpowiedzi na pytanie, czy naszym gościom podoba się we Wrocławiu, ponieważ wszystkie głosy były na TAK!
Jeśli chodzi o muzykę to na samym początku chłopaki wspomnieli o bardzo znanym chyba wszystkim zespole Rammstein. A więc Rammstein w piosence „Ich Will” specjalnie dla Karla:)
http://www.youtube.com/watch?v=f4K6ZxDwi34

Kolejny zespół to Die Ärzte – pochodzą z Berlina i grają punk a typowe dla ich piosenek jest wykorzystanie ironii i absurdu. Thomas – ta piosenka z kolei jest dla Ciebie:)

http://www.youtube.com/watch?v=zPXsUJWjyvw

Z chłopakami rozmawiałyśmy w pobliżu naszej słynnej Fontanny Wrocławskiej i chyba dlatego przypomniało im się o utworze wykonywanym przez zespół Apocaliptyca, który można usłyszeć w trakcie pokazów. W jednej z wersji tego utworu możemy usłyszeć Martę Jandovą, która śpiewa po niemiecku. Posłuchajcie sami – nam bardzo spodobała się ta wersja!

http://www.youtube.com/watch?v=5AQNth-rHac

A czy Wy lubicie niemieckie zespoły?

Pozdrawiamy!

ToleRays:)

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Bollywood

Namaste!

What do you think about the music of India?  A few days ago we had a chance to talk with the girl who comes from India. We got to know that Asha (that’s her name) came to Poland to work for the international company (she really likes Wrocław and people she’s met) and when we asked about the music of India, she told us that Indian music can range all the way from Bollywood soundtracks to ancient classical music and it’s really worth to focus on Bollywood. We were listening to many Indian songs and it turned out that the music of Bollywood is actually the most interesting for us. It not only captures the atmosphere of  great Hindu provinces and local customs but also is closely connected with dance. Hence, it gives us a chance to admire strong, melodious voices and agile movements of  actors and actresses at the same time. While watching Indian movies and videos we could observe the significant role of gestures. We found out that pulling somebody’s ears stands for apology or penalty and raising thumb up with a clenched fist jokingly means ‘shame on you’. Here is an excerpt from the film „Kabi kabi khusi Gham” – „Sometimes Happiness , Sometimes Sorrow”. We highly recommend to see the whole film because  watching one of Bollywood movies is like watching fantasy. Check it out and look for gestures described above! 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=a0jPvO5MF3k

Music of India was also the source of inspiration for Nicole Scherzinger  – the leader of The Pussycat Dolls. She worked with AR Rahman and created the song „Jai Ho”  which has over 47.5 million plays on YouTube!

http://www.youtube.com/watch?v=Yc5OyXmHD0w

„To capture the specificity of the artistic spirit of India
it is impossible to only know the theories,
who does not see it, will never know the magic.
This is a value that distinguishes the work of art from ordinary activities. ”

Although the conversation with Asha was quite short we told her about WrOpenUp and she was really surprised and pleased that that there are so many young people who spread the idea of tolerance and openness. It proved that people really care of what we do and gave us energy to taking up new actions!

Greetings!

TolerRays:)

Namaste!
Co sądzicie o muzyce Indii? Kilka dnie temu mieliśmy szansę rozmowy z dziewczyną, która pochodzi z Indii. Dowiedzieliśmy się, że Asha (tak miała na imię) przyjechała do Polski aby pracować dla jednej z międzynarodowych firm (bardzo lubi Wrocław i ludzi, których tu poznała) a kiedy spytaliśmy o muzykę charakterystyczną dla Indii powiedziała, że jest bardzo różnorodna i poleca nam skupić się na muzyce Bollywood, która staje się coraz bardziej popularna. Słuchaliśmy wielu piosenek i okazało się, że faktycznie muzyka Bollywood interesuje nas najbardziej. Nie tylko oddaje ona wspaniale klimat hinduskiej prowincji i tamtejszych zwyczajów, ale także ściśle łączy się z tańcem. Dzięki temu jednocześnie mamy szansę podziwiania silnych, melodyjnych głosów oraz zwinnych ruchów aktorów i aktorek. W trakcie oglądania filmów i teledysków zaobserwowaliśmy istotną rolę gestów. Dowiedzieliśmy się, że ciągnięcie za uszy oznacza przeprosiny lub przewinienie, natomiast kiwanie kciukiem przy zaciśniętej pięści oznacza żartobliwie „wstydź się”. Oto fragment z filmu „Kabi khusi kabi gham”, czyli „Czasem słońce, czasem deszcz” –  zobaczcie i poszukajcie w nim wyżej opisanych gestówJ
http://www.youtube.com/watch?v=a0jPvO5MF3k
Indyjska muzyka była również źródłem inspiracji dla Nicole Scherzinger – liderki grupy The Pussycat Dolls. Podjęła ona współpracę z A.R. Rahmanem i razem stworzyli piosenkę „Jai Ho”, która na Youtubie ma już ponad 47,5 mln odtworzeń!
http://www.youtube.com/watch?v=Yc5OyXmHD0w
„Aby uchwycić specyfikę ducha sztuki Indii
nie sposób jest znać teorie,
kto nie zobaczy, ten nigdy nie zazna magii.
Jest to wartość, która odróżnia dzieło sztuki od zwykłego działania.”

Pomimo tego, że nasza rozmowa z Ashą była dość krótka, wspomnieliśmy jej o projekcie WrOpenUp. Dziewczyna była bardzo zaskoczona i zadowolona z faktu, że jest tak wielu młodych ludzi, którzy zachęcają innych do tolerancji i otwartości. Udowodniło to, że ludzi naprawdę cieszy to co robimy i dało nam energię do podejmowania kolejnych działań!

Pozdrawiamy!

TolerRays:)

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Music proves: WE ARE THE SAME!

Music does bring people together.

It allows us to experience the same emotions.

People everywhere are the same in heart and spirit.

No matter what language we speak, what color we are,

the form of our politics or the expression of our love and our faith,

music proves: We are the same.

-John Denver

Those words present our beliefs and the link below is their confirmation.

Check it out!

Greetings!

TolerRays

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Ukrainian music

Another country whose music we would like to present you is Ukraine. We chose it because we had a chance to talk with the person who works in our school and has Ukrainian roots. While the discussion, we got to know more about the local musicians. One of them is С.К.А.Й. which is translated into S.K.A.Y. or S.K.A.J.

https://www.youtube.com/watch?v=Y66-0l20W8o

This track was quite slow and melancholic, so now we’ll post something more cheerful 😉

We’re presenting you Океан Ельзи or Okean Elzy – the most popular Ukrainian band!

https://www.youtube.com/watch?v=7WJCjXXh12M

The next song is very catchy, so it appealed to us very quickly. There is something magical in it, something that can’t be described by words. We highly recommend this brilliant singer! Here’s Natalia Mogylewska (ukr. Ната́лія Могиле́вська).

https://www.youtube.com/watch?v=6pxrTQjRmeg

We’d like to focus on Ukrainian music, however we all have to remember that people from other countries enrich also our culture, especially those who live in Poland. Everybody can meet them, talk about the details of their life and ask about everything we want to know – and the key to reach information is openness. So, DON’T BE AFRAID of other cultures and learn about them from a real conversation because it’s worth it (we’ll prove it in our next posts :D).

That’s the reason why we must mention bands representing  of Polish and Ukrainian culture. We can see many of them in talent show programmes. One of them is well known as Enej, the winner of the first edition of the popular programme. Two members of this group come from Ukraine and the band draws inspiration from Ukrainian culture. Let’s listen to their song! 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=n3Hv-1MWz2Y

The next band (also took part in a popular programme) is LemON. Their music is defined as pop-rock, however before LemON’s activities neither Polish nor Ukrainian fans have the chance to listen to the band which play like that. Listen and check it out!

https://www.youtube.com/watch?v=UmM9hd05pMI

As you can see, in Ukrainian music we can find not only slow and delicate but also catchy and  lively songs whose rhythm encourages to dance 😉

This optimistic accent finishes our post. We hope that we’ve encouraged you to explore the music associated with Ukraine 😉

Greetings!

TolerRays

————————————————————-

Kolejnym państwem, którego muzykę chcielibyśmy Wam przedstawić jest Ukraina. Wybraliśmy ją, ponieważ rozmawialiśmy z osobą, która posiada właśnie ukraińskie korzenie. Po krótkiej rozmowie udało nam się poznać największe gwiazdy tamtejszej muzycznej estrady. Jedną z nich jest С.К.А.Й., co tłumaczone jest na S.K.A.Y. lub S.K.A.J.

https://www.youtube.com/watch?v=Y66-0l20W8o

Ten utwór był dosyć nastrojowy i melancholijny, dlatego teraz dorzucimy coś weselszego. 😉 Przedstawiamy Океан Ельзи czyli Okean Elzy – jeden z najpopularniejszych ukraińskich zespołów! 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=7WJCjXXh12M

Kolejny utwór bardzo szybko przypadł nam do gustu. Jest w nim coś magicznego, coś czego nie da się opisać. Gorąco polecamy tę genialną wokalistkę! Oto Natalia Mogylewska (ukr. Ната́лія Могиле́вська).

https://www.youtube.com/watch?v=6pxrTQjRmeg

Chcieliśmy się skupić na ukraińskiej muzyce, jednakże wszyscy musimy pamiętać, że ludzie z innych krajów również wzbogacają naszą kulturę, szczególnie ci, którzy mieszkają w Polsce. Każdy z nas może ich spotkać, porozmawiać o szczegółach ich życia i zapytać o wszystko co nas ciekawi – a kluczem do uzyskania tych informacji jest otwartość. NIE OBAWIAJMY SIĘ innych kultur i uczmy się o nich z rozmów, ponieważ naprawdę warto (udowodnimy to w następnych wpisach :D).

To właśnie sprawiło, że musimy wspomnieć o zespołach stanowiących mieszankę kulturową Polski i Ukrainy. Wiele takowych można zaobserwować w programach typu talent show. Jednym z nich jest doskonale wszystkim znany zespół Enej, zwycięzca jednej z edycji popularnego programu. Enej, ze względu na korzenie części składu zespołu, czerpie inspiracje z kultury ukraińskiej. Zapraszamy do słuchania! 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=n3Hv-1MWz2Y

Kolejnym zespołem (również biorącym udział w popularnym programie) jest LemON. Ich muzyka jest określana jako pop-rock, jednak tak naprawdę nie było jeszcze na polskiej (ani ukraińskiej) scenie muzycznej żadnej formacji, która by tak grała. Posłuchajcie sami i oceńcie.

https://www.youtube.com/watch?v=UmM9hd05pMI

Jak widać, w muzyce ukraińskiej można znaleźć wiele spokojnych i delikatnych utworów, ale również wiele radosnych, które zachęcają do tańczenia;)

Tym optymistycznym akcentem kończymy nasz wpisz. Mamy nadzieję, że udało nam się chociaż odrobinę zachęcić Was do poznawania muzyki związanej z Ukrainą 😉

Pozdrawiamy !

TolerRays

#wropenup

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Romanian music

The first sun rays are all around us so it’s the highest time for TolerRays’ actions! We want to get to know people from other countries and show everyone that it’s worth to be open because together we can do things that are impossible to obtain. We were wondering what brings people together and  one thing came to our minds as first –  MUSIC!

It’s a well-known fact that music connects people. Jimmy Page said “music is the best language to move the hearts of people all over the world “ – that’s why we decided to focus on music from  different countries. We can get to know people and their hearts by listening to music they like and create. During the Cross-Cultural-Competence Workshop we met Gabriel who comes from Romania. He made a great impression on us so we decided to start with Romanian music.

We were searching and listening to many Romanian songs and we found this video:

http://www.youtube.com/watch?v=TmCWWSVj49U

…it’s wonderful because we can not only listen to typical Romanian sounds (song made by Grigore Lese who is very popular singer in Romania) but also admire pictures which show culture and breathtaking views.

We also found something for classical music fans – the Romanian Rhapsody by George Enescu. He was born in Romania and his works were influenced by Romanian folk music. Check out how hilarious  the Romanian Rhapsody is:

http://www.youtube.com/watch?v=qTqchZPPB10

……and then surprise! We found out the song that is well-known and we’ve never realized that it’s made by the Romanian singer – Alexandra Stan. She’s very popular in many European countries  and her song topped the charts for many weeks. Check it out!

http://www.youtube.com/watch?v=lAhHNCfA7NI

Hope you’ll get interested in Romanian music. We’ll talk with people from other countries about their national artists so stay connected!:) And at the end of this musical tour through Romania… our favourite quote: „The language of music is the beginning and the end of the language of words” (R. Wagner)

Greetings!

TolerRays

Dookoła nas pojawiły się pierwsze promienie słoneczne więc najwyższy czas na działania TolerRays! Chcemy poznać ludzi z innych krajów i pokazać wszystkim, że warto być otwartym na innych, ponieważ razem możemy zdobyć  rzeczy niemożliwe do osiągnięcia. Zastanawialiśmy się co zbliża ludzi i pierwsza rzecz, która przyszła nam na myśl to MUZYKA!

Powszechnie znanym faktem jest, że muzyka łączy ludzi. Jak kiedyś powiedział Jimmy Page „muzyka to najlepszy sposób do poruszenia serc ludzi na całym świecie” i właśnie dlatego postanowiliśmy skoncentrować się na muzyce charakterystycznej dla innych krajów. Jesteśmy przekonani, że możemy poznać ludzi i ich serca poprzez słuchanie muzyki, którą lubią i tworzą. 23.02.2013 podczas warsztatów Kompetencji Międzykulturowych, poznaliśmy Gabriela, który pochodzi z Rumunii. Gabriel wywarł na nas ogromne wrażenie więc postanowiliśmy jako pierwszą przedstawić muzykę rumuńską.

Szukaliśmy i słuchaliśmy wielu charakterystycznych dla Rumunii piosenek aż znaleźliśmy tę:

http://www.youtube.com/watch?v=TmCWWSVj49U

…zamieszczony film jest wspaniały, ponieważ możemy nie tylko posłuchać charakterystycznych rumuńskich dźwięków (piosenka wykonana przez Grigore’a Lese, który jest bardzo popularnym piosenkarzem w Rumunii) ale także podziwiać zdjęcia, które przedstawiają zapierające dech widoki i kulturę Rumunii.

Ale to nie wszystko! Dla miłośników muzyki klasycznej prezentujemy również utwór z Rapsodii rumuńskiej autorstwa George’a Enescu. George Enescu urodził się w Rumunii a jego utwory są inspirowane właśnie rumuńską muzyką ludową. Sprawdźcie sami jak piękna jest Rapsodia rumuńska:

http://www.youtube.com/watch?v=qTqchZPPB10

…i na koniec zaskoczenie! Znaleźliśmy piosenkę, którą znamy bardzo dobrze ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest autorstwa rumuńskiej piosenkarki – Aleksandry Stan. Ten hit obił się o uszy chyba każdemu! Piosenkarka Alexandra Stan podbiła listy przebojów w wielu Europejskich krajach. Posłuchajcie sami:

http://www.youtube.com/watch?v=lAhHNCfA7NI

Mamy nadzieję, że zainteresowaliście się rumuńską muzyką. Będziemy rozmawiać z ludxmi z innych krajów o ich narodowych artystach więc zostańcie z nami! A na koniec tej krótkiej, muzycznej wyprawy przez Rumunię … nasz ulubiony cytat: „Muzyka to początek i koniec wszelkiej mowy.”(R. Wagner)

Pozdrawiamy!

TolerRays

#wropenup

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013