Kobieta Multikulturowa/ The Multicultural Woman

Kobieta Multikulturowa/ The Multicultural Woman

Z serii:
Multikulturowi przez Sztukę

oraz,
Z okazji Dnia Kobiet,
Multikulturowy,
Inspirowany francuskim Impresjonizmem,
Portret Kobiety

Akryle,
Autor: Marta Czuryło

From the series:
Multicultural and the Art

and,
Because of the Ladies’ Day,
Multicultural,
Inspired by the French Impressionism,
Portray of the Woman

Acriles,
Author: Marta Czuryło
.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Artyści na świecie! / Artists all over the world!

Chcemy nie tylko tworzyć sztukę promującą otwartość, ale także promować artystów, którzy poprzez swoje prace pokazują nam świat bardzo różny od naszego codziennego.

We want to, not only create art that promotes openness, but also promote artists who through their works show us a world totally different then one we see on daily basis.

Dlatego też ruszamy z kolejnym cyklem, tym razem promującym artystów z całego świata!

That’s why we are starting with new cycle, this time promoting artists from all over the world!

Na dobry początek, Aborygeński artysta Boxer Milner Tjampitjin

For a good beginning, Aboriginal artist Boxer Milner Tjampitjin

ImageImage

Image

Urodzony w Milinga-Milinga, północnej części Australii, w 1934r, Boxer jest jednym z niewielu którzy pochodzą z przejściowej strefy pomiędzy pustynią i krajem rzeki. Oto jest ziemia Tjaru. Tutaj coroczne cykle powodzi i suszy tworzą bagna obfitujące w ptactwo. Artysta prezentuje tą ziemię w sposób, który nie jest tylko fizyczny – raczej geograficzny, meteorologiczny i mitologiczny. Jego ziemia jest przesiąknięta kolorem, znakami i siłą życia bardzo różną od tej, która występuje zaledwie kawałek na południe, gdzie zaczyna się Wielka Pustynia Piaszczysta. Jego motywy odnoszą się do niesamowitych transformacji na ziemi i niebie w czasie zstępowania nowego życia na płaskie równiny; przepływu wody i zmieniających się kolorowych pływów; i oczywiście do mitologicznych wojen związanych z widokiem i dźwiękiem burzy, błyskawic, deszczu czy pięknej tęczy.

Born at Milnga-Milnga, northern part of Australia, in 1934, Boxer is one of a small number who come from the transition zone between the desert and the river country. This is Tjaru land. Here the yearly cycles of flood and dry create swamps with abundant bird life. He represents this land in a way that is more than just physical – it is geographic, meteorological and mythical. His country is redolent with colors, landmarks, and a life force very different to that which exists only a short distance to the South, where the Great Sandy Desert begins. His motifs refer to the miraculous transformations in the land and sky as new life seeps in to the flat lands; of the passage of water and the changing colored tides; and the mythological drama associated with the sight and sound of thunder, lightning, rain, and brilliant rainbows.

source:http://www.aiam100.com/profile.php?id=TjampitjinBoxer

Follow us!

www.multiculturalwroclaw.blogspot.comwww.twitter.com/multikulturowihttp://www.facebook.com/pages/MulticulturalMultikulturowi/145502162282276

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Mural WROPENUP na ul.Kościuszki 76

U bram Przedmieścia Oławskiego, na kamienicy przy ulicy Kościuszki 76 powstał nowy mural, będący elementem kampanii społecznej WrOpenUp. Celem kampanii jest promowanie postawy otwartości i akceptacji wobec różnorodności etnicznej i kulturowej. 

Autorem projektu murala jest wrocławski artysta Tomasz Jakub Sysło. Na potrzeby powstania murala rusztowania wypożyczyła firma ARAD a Baumit Sp. z. o o. przekazał nieodpłatnie farby, miasto WROCŁAW przekazało ścianę:)

Mural promujący akceptację i otwartość wobec kulturowych odmienności we Wrocławiu jest z założenia radosny, pozytywnyi pełen kolorów. Jest doskonale widoczny, zauważalny dla wszystkich którzy odwiedzają Wrocław. Wrocław jest postrzegany jako polska stolica street artu, mural WrOpenUp dołączy do mapy wrocławskich murali – mówi autor projektu.

Wolontariuszka w projekcie WrOpenUp, Hanna Brywczyńska z HP we Wrocławiu opisuje mural (i przy okazji podstawowe przesłanie kampanii WrOpenUp) za pomocą autentycznej historii ze swojego życia: Pewnego dnia nigeryjski chłopczyk zapytał swoją polską nianię: “Ciociu, czy nasze dusze mają taki sam kolor? I dlaczego są tylko czarni, żółci i biali ludzie, a nie ma niebieskich, zielonych czy fioletowych?” Dobre pytanie, prawda? Różnimy sie wieloma zewnętrznymi cechami (płcią, kolorem skóry, fizycznoscią), lecz w srodku jestesmy tacy sami – jestesmy ludzmi, mamy dusze, marzenia, potrzeby. Podobnie czujemy, kochamy, nienawidzimy, mamy pasje i pragnienia. Pomimo wielu różnic, jest coś, co nas łączy – wszyscy jesteśmy ludzmi – to nas spaja silniej niż jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić. Bez względu na wszystko – każdy z nas ma w sobie te same “kolory ludzkosci.”

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.