Weź, co potrzebujesz – w terenie #1

Image
Kto z was nigdy nie nudził się na przystanku albo w kolejce w sklepie? A może, pomimo ogromu pracy, błądził wzrokiem po tablicy ogłoszeń? Właśnie taką drogą ruszyła nasza majowa mikrokampania. Przygotowałyśmy (czyli handmade!) ogłoszenia o treści „Weź czego potrzebujesz”. Inspirując się podobnymi akcjami dokumentowanymi m. in. na tumblr.com, zaczęłyśmy od akcji na (wcale niemałym) szkolnym korytarzu.

Planowałyśmy sprawdzić, czego uczniowie naszej szkoły potrzebują najbardziej. Miłości? Akceptacji? A może choćby szacunku? Po tygodniu od zawieszenia naszych ogłoszeń, nie ostała się jednak żadna karteczka, doczekałyśmy się za to parodii „Weź, to z czego chcesz zdać” 🙂
Image
Ale właściwie po co błaznować z jakimiś plakacikami w szkole, w sklepie, na ulicy?
Poruszyć ludzi tak na co dzień.  To jest coś.

Image

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Viral dimension

Viral dimension

8 hrs of making a movie in just one weekend, can you believe it? on the 20-21 of April ’13 our team attended movie workshops with Mrs Aniela Lubiniecka. We really hadn’t expected that it would involve so much drawing and speaking, exactly, speaking, there was no place to hide, but, happily – isn’t it the idea of this competition? Not to hide, but stand out of the crowd and speak for yourself, share your opinion with other people?
Even though, we can’t wait to show you our „How Wrocław become a multicultural city?” tale!

And meanwhile we made one of this oh-so-inspiring-and-cute open pictures
Feel free to check it out and love it as much as we did

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

German music

As the conversation is the best and the most popular form of interpersonal contact, our team decided to keep talking with foreigners staying in Wroclaw.
„To change people, their behaviour and habits there is no better way than music”, so in order to spread the idea of openness and tolerance among people living in Wroclaw we’re discovering music from other countries and sharing it with others. We want to prove that the country somebody comes from isn’t important – people love music and that’s one of many features we all have in common. This time we had the pleasure to talk with three boys from Germany. They were asked four short questions: where are they  from, why did they come to Poland, do they like staying in here, and the last question – what is their favourite national singer or band.
One of them came here on a business trip and the  others visited Wroclaw to sightsee our beautiful city. Moreover, they told us about Polish people they’ve met and their stories were funny and very positive. It turned out that all their Polish friends are kind and friendly to  people from other countries. The nicest surprise were the answers on our third question (if they like staying in Wroclaw) – all of them were positive!

In the case of music, the first band which was mentioned by the boys was Rammstein. Everybody knows them so let’s listen to their very popular song! Rammstein in “Ich Will” especially for Karl:)

http://www.youtube.com/watch?v=f4K6ZxDwi34

Another mentioned band was Die Ärzte. It’s a punk band from Berlin  –  the characteristic features of their songs are absurdity and irony. Thomas- this song is for you:)

http://www.youtube.com/watch?v=zPXsUJWjyvw

We were talking with the boys near the Wroclaw Fountain and it came to their minds that while shows which are held at the Wroclaw Fountain we can hear a song played by Apocaliptyca and featured by Marta Jandova who sings lyrics in German. Listen to it, we really like it!

http://www.youtube.com/watch?v=5AQNth-rHac

Do you like German bands?:)

Greetings!

TolerRays:)

Jako że rozmowa jest najlepszą formą kontaktów międzyludzkich, postanowiliśmy nadal rozmawiać z obcokrajowcami przebywających we Wrocławiu. „Do zmieniania ludzi, ich zachowania się i zwyczajów nie ma lepszego środka jak muzyka” dlatego rozprzestrzeniając ideę otwartości i tolerancji wśród ludzi mieszkających we Wrocławiu odkrywamy ulubione utwory obcokrajowców i dzielimy się nimi z innymi. Chcemy pokazać, że kraj pochodzenia nie jest istotny – wszyscy kochamy muzykę i jest ona jedną z wielu wspólnych dla ludzi cech. Tym razem miałyśmy przyjemność rozmawiać z trzema chłopakami z Niemiec. Zadałyśmy im cztery krótkie pytania: skąd dana osoba pochodzi, jaki był cel przybycia do Polski, czy się jej tu podoba, oraz jaki jest jej ulubiony narodowy piosenkarz lub zespół. Jeden z chłopaków przyjechał w sprawach biznesowych a pozostali przybyli aby zwiedzić nasze piękne miasto Wrocław. Opowiedzieli nam również kilka historii o tym jak poznali swoich polskich przyjaciół i okazało się, że Polacy, których poznali są bardzo mili i przyjaźnie nastawieni do ludzi z innych krajów. Najmilej zaskoczyły nas odpowiedzi na pytanie, czy naszym gościom podoba się we Wrocławiu, ponieważ wszystkie głosy były na TAK!
Jeśli chodzi o muzykę to na samym początku chłopaki wspomnieli o bardzo znanym chyba wszystkim zespole Rammstein. A więc Rammstein w piosence „Ich Will” specjalnie dla Karla:)
http://www.youtube.com/watch?v=f4K6ZxDwi34

Kolejny zespół to Die Ärzte – pochodzą z Berlina i grają punk a typowe dla ich piosenek jest wykorzystanie ironii i absurdu. Thomas – ta piosenka z kolei jest dla Ciebie:)

http://www.youtube.com/watch?v=zPXsUJWjyvw

Z chłopakami rozmawiałyśmy w pobliżu naszej słynnej Fontanny Wrocławskiej i chyba dlatego przypomniało im się o utworze wykonywanym przez zespół Apocaliptyca, który można usłyszeć w trakcie pokazów. W jednej z wersji tego utworu możemy usłyszeć Martę Jandovą, która śpiewa po niemiecku. Posłuchajcie sami – nam bardzo spodobała się ta wersja!

http://www.youtube.com/watch?v=5AQNth-rHac

A czy Wy lubicie niemieckie zespoły?

Pozdrawiamy!

ToleRays:)

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Ukrainian music

Another country whose music we would like to present you is Ukraine. We chose it because we had a chance to talk with the person who works in our school and has Ukrainian roots. While the discussion, we got to know more about the local musicians. One of them is С.К.А.Й. which is translated into S.K.A.Y. or S.K.A.J.

https://www.youtube.com/watch?v=Y66-0l20W8o

This track was quite slow and melancholic, so now we’ll post something more cheerful 😉

We’re presenting you Океан Ельзи or Okean Elzy – the most popular Ukrainian band!

https://www.youtube.com/watch?v=7WJCjXXh12M

The next song is very catchy, so it appealed to us very quickly. There is something magical in it, something that can’t be described by words. We highly recommend this brilliant singer! Here’s Natalia Mogylewska (ukr. Ната́лія Могиле́вська).

https://www.youtube.com/watch?v=6pxrTQjRmeg

We’d like to focus on Ukrainian music, however we all have to remember that people from other countries enrich also our culture, especially those who live in Poland. Everybody can meet them, talk about the details of their life and ask about everything we want to know – and the key to reach information is openness. So, DON’T BE AFRAID of other cultures and learn about them from a real conversation because it’s worth it (we’ll prove it in our next posts :D).

That’s the reason why we must mention bands representing  of Polish and Ukrainian culture. We can see many of them in talent show programmes. One of them is well known as Enej, the winner of the first edition of the popular programme. Two members of this group come from Ukraine and the band draws inspiration from Ukrainian culture. Let’s listen to their song! 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=n3Hv-1MWz2Y

The next band (also took part in a popular programme) is LemON. Their music is defined as pop-rock, however before LemON’s activities neither Polish nor Ukrainian fans have the chance to listen to the band which play like that. Listen and check it out!

https://www.youtube.com/watch?v=UmM9hd05pMI

As you can see, in Ukrainian music we can find not only slow and delicate but also catchy and  lively songs whose rhythm encourages to dance 😉

This optimistic accent finishes our post. We hope that we’ve encouraged you to explore the music associated with Ukraine 😉

Greetings!

TolerRays

————————————————————-

Kolejnym państwem, którego muzykę chcielibyśmy Wam przedstawić jest Ukraina. Wybraliśmy ją, ponieważ rozmawialiśmy z osobą, która posiada właśnie ukraińskie korzenie. Po krótkiej rozmowie udało nam się poznać największe gwiazdy tamtejszej muzycznej estrady. Jedną z nich jest С.К.А.Й., co tłumaczone jest na S.K.A.Y. lub S.K.A.J.

https://www.youtube.com/watch?v=Y66-0l20W8o

Ten utwór był dosyć nastrojowy i melancholijny, dlatego teraz dorzucimy coś weselszego. 😉 Przedstawiamy Океан Ельзи czyli Okean Elzy – jeden z najpopularniejszych ukraińskich zespołów! 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=7WJCjXXh12M

Kolejny utwór bardzo szybko przypadł nam do gustu. Jest w nim coś magicznego, coś czego nie da się opisać. Gorąco polecamy tę genialną wokalistkę! Oto Natalia Mogylewska (ukr. Ната́лія Могиле́вська).

https://www.youtube.com/watch?v=6pxrTQjRmeg

Chcieliśmy się skupić na ukraińskiej muzyce, jednakże wszyscy musimy pamiętać, że ludzie z innych krajów również wzbogacają naszą kulturę, szczególnie ci, którzy mieszkają w Polsce. Każdy z nas może ich spotkać, porozmawiać o szczegółach ich życia i zapytać o wszystko co nas ciekawi – a kluczem do uzyskania tych informacji jest otwartość. NIE OBAWIAJMY SIĘ innych kultur i uczmy się o nich z rozmów, ponieważ naprawdę warto (udowodnimy to w następnych wpisach :D).

To właśnie sprawiło, że musimy wspomnieć o zespołach stanowiących mieszankę kulturową Polski i Ukrainy. Wiele takowych można zaobserwować w programach typu talent show. Jednym z nich jest doskonale wszystkim znany zespół Enej, zwycięzca jednej z edycji popularnego programu. Enej, ze względu na korzenie części składu zespołu, czerpie inspiracje z kultury ukraińskiej. Zapraszamy do słuchania! 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=n3Hv-1MWz2Y

Kolejnym zespołem (również biorącym udział w popularnym programie) jest LemON. Ich muzyka jest określana jako pop-rock, jednak tak naprawdę nie było jeszcze na polskiej (ani ukraińskiej) scenie muzycznej żadnej formacji, która by tak grała. Posłuchajcie sami i oceńcie.

https://www.youtube.com/watch?v=UmM9hd05pMI

Jak widać, w muzyce ukraińskiej można znaleźć wiele spokojnych i delikatnych utworów, ale również wiele radosnych, które zachęcają do tańczenia;)

Tym optymistycznym akcentem kończymy nasz wpisz. Mamy nadzieję, że udało nam się chociaż odrobinę zachęcić Was do poznawania muzyki związanej z Ukrainą 😉

Pozdrawiamy !

TolerRays

#wropenup

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013