Ulicy sztuka – sztuka ulicy czyli kilka powarsztatowych refleksji

Ulicy sztuka - sztuka ulicy czyli kilka powarsztatowych refleksji

REFLEKSJE:
1. Warsztaty – zdecydowanie TAK
(kto nie był musi żałować!)
2. Wpływ na inspirację – zdecydowanie
3. Motywacja do działania – również
4. Efekt pracy – oceńcie sami*!

Multikulturowi 🙂

*Follow us:
http://www.facebook.com/pages/MulticulturalMultikulturowi/145502162282276 – more info&more pictures HERE!
http://www.multiculturalwroclaw.blogspot.com/
http://www.twitter.com/multikulturowi
http://www.weheartit.com/multicultural

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Co oznacza, że Wrocław jest miastem wielokulturowym?

Zapytaliśmy o to przechodniów oraz uczniów naszego gimnazjum. Sprawdźcie, co nam odpowiedzieli:

Zespół Gryfon
zapraszamy do odwiedzenia stronki naszego Samorządu oraz naszgo profilu na Facebook’u

http://cybka01.wix.com/samorzad#!wropenup/cdog
https://www.facebook.com/pages/Gimnazjum-nr-31-im-Czes%C5%82awa-Mi%C5%82osza-we-Wroc%C5%82awiu/231622690238405

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

SYRIA na co dzień – święto narodowe 17.04

17 kwietnia obchodzimy święto narodowe SYRII
Syria na co dzień

Syria jest typowym krajem arabskim.

Co zazwyczaj robią Syryjczycy?
Na przykład swobodnie traktują czas – nie lubią się spieszyć. Dzięki temu mają czas na rozmowę, zadają pytania o życie osobiste nieznanych przechodniów.

W co się ubierają?
W miastach mężczyźni mogą ubierać się dowolnie, ale wchodząc do miejsc kultu nie wolno im mieć odkrytych ramion i kolan. Nakrycia głowy dla płci pięknej są obowiązkowe tylko w meczetach.

Co jedzą?
Kuchnia arabska składa się głównie z potraw mięsnych (kebaby, kurczaki z rożna). Wśród dań warzywnych popularne są potrawy z ciecierzycy (humus i felafle). Syria słynie z pysznych oliwek, orzechów pistacjowych, sezamu i chałwy.

Jacy są?
Są bardzo otwarci, gościnni i pomocni, szczególnie wobec obcokrajowców. Chętnie nawiązuję rozmowę i zapraszają na herbatę. Samotnym obcokrajowcem będą się wręcz opiekować.

Czy są tolerancyjni?
Syria jest wzorowym państwem w kwestii stosunków muzułmańsko-chrześcijańskich. To jedno z nielicznych państw na Bliskim Wschodzie, w którym wyznawcy obu religii żyją w pokoju i tolerancji.

Czy są MULTIKULTUROWI?
Dla nas zdecydowanie tak!

Multikulturowi 🙂

Follow us:
http://www.facebook.com/pages/MulticulturalMultikulturowi/145502162282276
http://www.multiculturalwroclaw.blogspot.com/
http://www.twitter.com/multikulturowi
http://www.weheartit.com/multicultural

Dołączamy typowy arabski taniec – Tanoura – FAJNY!

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Dlaczego nie MULTIKULTUROWE wakacje?/ Let’s have MULTICULTURAL vacation!

Do wakacji już blisko!
Fajnym pomysłem na ich spędzenie jest WORKCAMP

Na czym to polega?
Jest to forma obozu połączona z wolontariatem,
ale co jest NAJFAJNIEJSZE to możliwość poznania wspaniałych ludzi z całego świata.

JAKICH?
Obejrzyjcie filmik!

Powiem tylko, że wciąż mam super kontakt z nimi wszystkimi, choć od zeszłych wakacji trochę czasu minęło.
Warto być OTWARTYM nie tylko we WRO 😀

Więcej info na temat workcampów np. tutaj: http://workcamps.pl/
Autor video: Segolene Charles

Follow us:
http://www.multiculturalwroclaw.blogspot.com

http://www.facebook.com/pages/MulticulturalMulticulturowi/145502162282276

http://www.twitter.com/multikulturowi

http://www.weheartit.com/multicultural

The holidays are coming soon!
The great way to spend them is to participate in WORKCAMP.

But what the WORKCAMP is?
It is a kind of camp connected with the voluntary work, but what is the BEST is the posibility to meet new people from all over the world!
WHO are they?
Watch the video!
I just can add that despite quite longe time since last holidays, I still keep in touch with all of them.

It’s really worthy to be OPEN not only in WRO! 😀

Follow us:
http://www.multiculturalwroclaw.blogspot.com

http://www.facebook.com/pages/MulticulturalMulticulturowi/145502162282276

http://www.twitter.com/multikulturowi

http://www.weheartit.com/multicultural

#wropenup #multikulturowi

The author of the video: Segolene Charles

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Artists all over the world!

Multikulturowi prezentują kolejnego, międzynarodowego artystę – El Anatsui z Afryki!

Multicultural groups presents next, international artist – El Anatsui from Africa!Image

Image

Image

El Anatsui urodził się w 1944r w Ghanie jako syn rybaka. Jednak zamiast pójść w ślady ojca studiował sztukę. Pomimo Brytyjskiego charakteru szkół do których uczęszczał, starał się zgłębić kulturę i tradycję Ghany. Obecnie żyje i tworzy w Nigerii.

El Anatsui was born in 1944 in Ghana as a son of a fisherman. But instead following his father, he chose to study art. Even thought his schools had British character, he tried to fathom out Ghanaian tradition and culture. Currently he is living and creating in Nigeria.

Jego prace to często monumentalne ściany z wystawionymi elementami znalezionymi na miejskich targach. Kompozycje prezentują symbole graficzne z ghanijskich tkanin, symbole mitów i pamięci. Rezultaty oglądane w Zachodnim kontekście wyglądają abstrakcyjnie; w Afryce mają one specjalne znaczenie. Kombinacja oczywistego ornamentalizmu i użyteczność odpowiadają estetycznym wartością obu tych bardzo różnych kultur.

Often his works are monumental walls, on which things collected in town markets are displayed. Compositions present graphic symbols from Ghanaian textiles, symbols of myth and memory. Seen in a Western context the results look abstract; in Africa they have specific meaning. The combination of apparent ornamentalism and usefulness answers to the aesthetic values of two very different cultures.

More on: http://www.nytimes.com/2013/02/10/arts/design/a-million-pieces-of-home-el-anatsui-at-brooklyn-museum.html?pagewanted=all&_r=0

Follow us!

www.multiculturalwroclaw.blogspot.com

www.facebook.com/pages/MulticulturalMulticulturowi/145502162282276

www.twitter.com/multikulturowi

www.weheartit.com/multicultural

Multikulturowi 🙂

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Mauritius

45. rocznica odzyskania niepodległości przez Mauritius 12.03

45th Independence Anniversary of Mauritius 12.03

Znana Arabom już w 10 wieku, ale oficjalnie „odkryta” w 1505 przez portugalskiego żeglarza Pedro Mascarenhasa, wyspa była zajmowana kolejno przez Holendrów (1598/12) i Francuzów (1715-1810), w 1814 roku została oddana Wielkiej Brytanii na mocy Traktatu paryskiego. W dniu 12 marca 1968 r. Mauritius stał się niezależny.

Kolonialna przeszłość Mauritiusa odzwierciedla się w ogromnej różnorodności kulturowej wyspy. Jej mieszkańcy tworzą niezwykłą mieszankę ras, religii, wyznań, kolorów skóry i języków.

Większość ludzi na Mauritiusie jest dwujęzycznych i są równie biegli w języku angielskim jak i francuskim. Kreolski i francuski to główne języki w codziennym środowisku, kilka języków orientalnych jest również używanych.

Kiedy została odkryta, wyspa Mauritius była domem dla poprzednio nieznanych gatunków ptaków, które Portugalczycy nazwali dodo. Jednakże, do 1681, wszystkie dodo zostały zabite przez osadników lub ich udomowione zwierzęta. Mimo to dodo widnieje w godle państwa.

Known to the Arabs as early as the 10th century, but officially discovered in 1505 by the Portuguese navigator Pedro Mascarenhas, the island was occupied successively by the Dutch (1598-1712) and the French (1715-1810), and was ceded to Great Britain in 1814 through the Treaty of Paris. On 12 March 1968, Mauritius became Independent.

The colonial past of Mauritius reflects in an incredible cultural diversity of this island.
Inhabitants are creating the amazing blend of races, beliefs, colours of skin and languages.

Most people in Mauritius are bilingual and are equally fluent in English
and French. Creole and French are the main languages in the everyday environment and several oriental languages are also spoken.

When the island was discovered it was a home for formerly unknown species of birds that the Portuguese called dodo. However, since 1681 all dodos were killed by the settlers or their animals. Despite this fact dodo appears in the state emblem.

Na filmie tradycyjny taniec – Sega.

In the movie traditional dance – Sega.

Follow us:

http://www.twitter.com/multikulturowi

http://www.weheartit.com/multicultural

http://www.multiculturalwroclaw.blogspot.com

http://www.facebook.com/pages/MulticulturalMultikulturowi/145502162282276

Multikulturowi 🙂

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Kobieta Multikulturowa/ The Multicultural Woman

Kobieta Multikulturowa/ The Multicultural Woman

Z serii:
Multikulturowi przez Sztukę

oraz,
Z okazji Dnia Kobiet,
Multikulturowy,
Inspirowany francuskim Impresjonizmem,
Portret Kobiety

Akryle,
Autor: Marta Czuryło

From the series:
Multicultural and the Art

and,
Because of the Ladies’ Day,
Multicultural,
Inspired by the French Impressionism,
Portray of the Woman

Acriles,
Author: Marta Czuryło
.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013

Nowe wpisy do kalendarza / New entries to the calendar

3.03

Święto Narodowe Bułgarii/ Bulgarian National Day

Bułgarzy zazwyczaj są przyjaźnie nastawieni i dość konserwatywni. Bułgaria jest krajem, który poszczycić się może niezwykłą gościnnością oraz życzliwością. Każdy, także niezapowiedziany gość, zostanie niezwykle miło przyjęty przez gospodarzy. W porze posiłków zostaje zaproszony do stołu, a odmowa przyjmowana jest nawet jako zniewaga! Za tę gościnność zazwyczaj gość odwdzięcza się kwiatami lub słodkościami.

Jedną z większych różnic  stanowi gest kiwania głowy na „tak” oraz na „nie” – Bułgarzy na gest oznaczający „tak” kręcą głowami poziomo. Natomiast Bułgar „nie” pokaże w kiwając głowa w górę i w dol.

Bulgarians are usually very friendly and quite conservative. Bulgaria is a country in which people are very hospitable and kind. Every, even unannounced guest, will be extremely friendly welcomed. During the time of meals he will be invited to join the table, refusal will be taken even as an insult! For the hospitality guest usually pays back with the flowers or sweets.

One of the differences between Bulgaria and other European countries  is that the gesture of turning our heads right and left while saying or thinking of “no” is understood by Bulgarians as “yes”. It is the same the other way round:  Bulgarian will mean “no” while nodding.

Have a nice Sunday evening!

Multicultural 🙂

Follow us on:

http://www.facebook.com/pages/MulticulturalMultikulturowi/145502162282276

http://www.multiculturalwroclaw.blogspot.com

http://www.twitter.com/multikulturowi

http://www.weheartit.com/multicultural

.

.

PUBLIKACJA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU WROPENUP 2013